Autor: web.explorer.admin

Jak dodać załącznik w Onet Poczta?

Załączniki do wiadomości e-mail stanowią jeden z elementów, które możesz przesłać wraz z samą wiadomością. Poza nimi oczywiście kluczowe jest przesłanie samej treści, jak również wskazanie tematu i adresata. Dodawanie załączników do wiadomości e-mail nie jest niczym ograniczone, ale może posiadać limit który określa rozmiar załącznika lub ilość plików. Zwykle problem ten nie istnieje gdy

Jak dodać meta opis we wpisie?

Meta opis czyli meta description definiuje w skrócie opis tego czego dotyczy wybrana strona WordPress. Strona lub wpis, w zależności czego dokładnie ma dotyczyć meta opis, jakiej treści opublikowanej w witrynie internetowej. Stanowi on jeden z podstawowych elementów składających się na wygląd strony w wynikach wyszukiwania Google a zarazem buduje pozycję SEO witryny i ma

Jak dodać blok w edytorze WordPress?

Bloki WordPress to elementy strony lub wpisu, które możesz wprowadzić w treść publikowanego artykułu. To gotowe elementy jak tabele, kolumny, zawartość multimedialna, rozwijane listy, itp. które bez znajomości kodu HTML i instalowania dodatkowych wtyczek możesz po prostu umieścić urozmaicając treść, przyciągając uwagę użytkownika i przy okazji, uzupełniając właściwe atrybuty, podnosząc wartość SEO. Bloki WordPress dostępne

Jakie są role użytkowników WordPress?

Role i możliwości każdego użytkownika WordPress dają mu możliwość zarządzania czy też kontrolowania tego, co może a czego nie może robić w panelu WordPress. Jednocześnie ograniczają lub przyznają mu uprawienia do zarządzania witryną, jej treściami, wtyczkami, ustawieniami. Używanie ról użytkowników jest bardzo przydatne kiedy chcesz utworzyć nowego administratora, który będzie redaktorem nowych treści i przekazać te dane do

Dodawanie nowego wpisu WordPress

Wpisy WordPress w odróżnieniu od stron to zwykle dynamiczne treści publikowane w witrynie internetowej. Wpisy używane są do prowadzenia sekcji blog, news, aktualności. Strony to z kolei statyczne treści używane do prezentacji treści, które zwykle nie wymagają regularnej aktualizacji. W dowolnym momencie możesz dodać nowy wpis WordPress który wzbogaci witrynę internetową o nowe treści. Jeśli

Jak dodać nowego użytkownika WordPress?

Utworzenie nowego użytkownika CMS WordPress daje nowe możliwości zarządzania witryną wielu administratorom. Każdemu użytkownikowi WordPress możesz przypisać różne role, które później pozwolą im na zarządzanie witryną w sposób określony przez administratora. Możesz np. nadać uprawnienia do tworzenia nowych wpisów, a ograniczyć możliwość zmiany w konfiguracji CMS. Nowy użytkownik CMS WordPress posiada unikalny login i hasło,

Logowanie do WordPress – krok po kroku

Logowanie do panelu administracyjnego WordPress, tj. logowanie wp-admin, możesz wykonać za pomocą loginu i hasła nadanego na etapie instalacji CMS. Jeśli instalacja WordPress przebiegała ręcznie, poprzez opcję dodaj pliki na ftp, podczas instalacji wskazujesz login i hasło. W przypadku gdy korzystałeś z automatycznej instalacji WordPress, np. na usłudze hosting WordPress, prawdopodobnie hasło zostało ustalone automatycznie.

Jak wysłać DW/UDW w poczcie Gmail?

Podczas wysyłania nowej wiadomości e-mail w poczcie Gmail możesz zdefiniować odbiorcę. To adresat czyli adres e-mail lub kontakt z książki adresowej, który otrzyma redagowaną wiadomość. Możesz także wprowadzić dodatkowych odbiorców tzw. do wiadomości DW oraz ukrytego odbiorcę UDW. Otrzymają oni kopię korespondencji ale nie będą ich jej głównym odbiorcą, a w przypadku pola UDW dodatkowo