Podczas wysyłania nowej wiadomości e-mail w poczcie Gmail możesz zdefiniować odbiorcę. To adresat czyli adres e-mail lub kontakt z książki adresowej, który otrzyma redagowaną wiadomość. Możesz także wprowadzić dodatkowych odbiorców tzw. do wiadomości DW oraz ukrytego odbiorcę UDW. Otrzymają oni kopię korespondencji ale nie będą ich jej głównym odbiorcą, a w przypadku pola UDW dodatkowo