Jak dodać nowego użytkownika WordPress?

Utworzenie nowego użytkownika CMS WordPress daje nowe możliwości zarządzania witryną wielu administratorom. Każdemu użytkownikowi WordPress możesz przypisać różne role, które później pozwolą im na zarządzanie witryną w sposób określony przez administratora. Możesz np. nadać uprawnienia do tworzenia nowych wpisów, a ograniczyć możliwość zmiany w konfiguracji CMS. Nowy użytkownik CMS WordPress posiada unikalny login i hasło, które pozwalają na niezależne logowanie do panelu wp-admin.

Role użytkownika WordPress dają różne uprawnienia poszczególnym użytkownikom, którym zezwolisz na dostęp do zaplecza Twojej witryny internetowej. Rola administratora ma najwyższy poziom uprawnień – pozwala na zarządzanie witryną i wszystkimi użytkownikami. W tym także dodawać wtyczki i wprowadzać modyfikacje techniczne. Inne role do wyboru to redaktor, autor, współautor lub subskrybent.

Jeśli posiadasz dodatkowe wtyczki, np. Yoast odpowiedzialną m.in. za: WordPress SEO, optymalizacja WordPress i optymalizacja SEO, to możesz też dodawać dodatkowe role. Role użytkowników odpowiedzialnych, np. do wydzielonego obszaru konfiguracji wpisów i stron WordPress, tj. parametrów SEO. To ciekawa rola użytkownika, którą możesz przekazać np. agencji SEO.

Jak dodać nowego użytkownika WordPress?

Z poniższej instrukcji dowiesz się w jaki sposób dodać nowego użytkownika WordPress oraz przypisać mu odpowiednią rolę, która ograniczy lub rozszerzy mu dostęp do poszczególnych funkcji CMS.

 1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
 2. Przejdź do sekcji Użytkownicy.
 3. Kliknij Dodaj nowego.
 4. Uzupełnij pola niezbędne do utworzenia nowego użytkownika i kliknij Dodaj nowego użytkownika.
W sekcji Użytkownicy panelu WordPress możesz dodać noowych administratorów witryny i nadać im role.

Pola niezbędne aby utworzyć nowego użytkownika WordPress:

 • nazwa użytkownika: pole wymagane, określna nazwę używaną przy logowaniu do CMS,
 • email: pole wymagane, adres niezbędny do wykonania zmiany hasła do panelu WordPress lub do logowania,
 • Imię i Nazwisko: opcjonalnie podaj imię i nazwisko,
 • Język: opcjonalnie wybierz inny niż domyślny język panelu,
 • Hasło: generuj hasło lub podaj własne
 • Wyślij powiadomienie użytkownikowi: pozwala wysłać powiadomienie na adres e-mail o utworzeniu konta
 • Rola: wskaż rolę użytkownika.

Z osobnego artykułu dowiesz się jakie są i czym różnią się role użytkowników WordPress.