Jak wysłać DW/UDW w poczcie Gmail?

Podczas wysyłania nowej wiadomości e-mail w poczcie Gmail możesz zdefiniować odbiorcę. To adresat czyli adres e-mail lub kontakt z książki adresowej, który otrzyma redagowaną wiadomość. Możesz także wprowadzić dodatkowych odbiorców tzw. do wiadomości DW oraz ukrytego odbiorcę UDW. Otrzymają oni kopię korespondencji ale nie będą ich jej głównym odbiorcą, a w przypadku pola UDW dodatkowo zostaną ukryci przez innymi adresatami. Sprawdź jak szybko wysłać wiadomość i włączyć pola DW i UDW w poczcie Gmail

Wysyłanie korespondencji e-mail jest prostą czynnością i nie wymaga wiedzy technicznej. Powinieneś jednak pamiętać, że poza klasycznym odbiorcą możesz także zdefiniować dodatkowych adresatów. Odpowiada za to pole DW i UDW dostępne w każdym kliencie poczty, np. poczcie Gmail, poczcie Onet i w programach pocztowych.

Pole DO czyli adresat wiadomości to u pole w którym podajesz adres e-mail odbiorcy lub wybierasz kontakt z książki adresowej. Pole DW to tzw. do wiadomości. Z kolei pole odpowiada temu co pole DO. Odbiorca ma, a przynajmniej powinien mieć, świadomość, że wiadomość nie jest redagowana do niego. Jedynie może on zapoznać się z jej treścią. Może odpowiedzieć na nią, ale nie musi to być warunek konieczny. Pole UDW to tzw. ukryty odbiorca wiadomości. Pisząc maila możesz dodać ukrytych adresatów, o których adresaci z pól DO i DW nie będą wiedzieli. Również wszyscy adresaci UDW nie wiedzą o swoim istnieniu, ale będą oni widzieli odbiorców z pola DO i DW.

Jak wysłać DW/UDW w poczcie Gmail?

Po zalogowaniu do poczty Gmail utwórz nową wiadomość lub odpowiedź na korespondencję. Uzupełnij pole DO i opcjonalnie skorzystaj z przycisku DW i UDW aby włączyć dodatkowe pola odbiorców. Jeśli korzystasz z pola UDW nie musisz uzupełniać pola DO i DW. To pole działa niezależnie i pomaga w wysłaniu wiadomości e-mail do wielu odbiorców jednocześnie, tak aby nie widzieli oni siebie wzajemnie.

W poczcie Gmail możesz łatwo zdefiniować odbiorców wiadomości za pomocą pola DO, DW i UDW.

Podczas redagowania wiadomości pamiętaj aby zdefiniować temat wiadomości. Dobrym pomysłem jest także dodanie automatycznej stopki, podpisu do wiadomości, co ułatwi i przyśpieszy redagowanie wiadomości. Ponadto pozwoli odbiorcy lepiej poznać nadawcę maila. Korzystaj z pól DW/UDW aby szybciej przesyłać wiadomości do większej grupy odbiorców.