Jakie są role użytkowników WordPress?

Role i możliwości każdego użytkownika WordPress dają mu możliwość zarządzania czy też kontrolowania tego, co może a czego nie może robić w panelu WordPress. Jednocześnie ograniczają lub przyznają mu uprawienia do zarządzania witryną, jej treściami, wtyczkami, ustawieniami. Używanie ról użytkowników jest bardzo przydatne kiedy chcesz utworzyć nowego administratora, który będzie redaktorem nowych treści i przekazać te dane do logowania, np. agencji.

Przydzielanie poszczególnym użytkownikom ról w obsłudze WordPress pozwala na zarządzanie działaniami użytkowników, takimi jak pisanie i edytowanie postów, tworzenie nowych stron, moderowanie komentarzy, instalowanie wtyczek, dodawanie nowych użytkowników i wiele więcej. Role użytkowników określane są na etapie dodawania użytkownika lub podczas jego edycji.

W sekcji Użytkownicy panelu WordPress możesz edytować ustawienia roli użytkownika.

Role są ściśle powiązane z akcjami, zdolnościami, jakie użytkownik posiada w panelu, dotyczą one m.in. czytania postów, pisania i edycji, instalacji wtyczek, zarządzania motywami, użytkownikami i komentarzami. W efekcie wybór właściwej roli ogranicza lub przyznaje uprawnienia do zarządzania poszczególnymi sekcjami panelu administratora.

Role użytkowników WordPress – informacje

Podczas dodawania lub edycji użytkownika możesz przyznać mu następujące role:

  • Administrator: tę rolę otrzymuje pierwszy użytkownik WordPress (domyślny) i każdy kolejny, któremu ją nadasz. To główna rola która ma dostęp do wszystkich możliwości zarządzania. W WordPress to m.in. tworzenia i usuwania użytkowników, resetu hasła, instalacji i zarządzania wtyczkami i motywami oraz edycji plików motywu.
  • Redaktor: w tej roli użytkownik zarządza treściami w witrynie WordPress. Nie posiada żadnych uprawnień do czynności związanych z zarządzaniem witryną, w tym jej motywami i wtyczkami. Pozwala mu usuwać i edytować posty, moderować komentarze, zarządzać kategoriami oraz edytować treści innych użytkowników.
  • Autor: to rola podobna do redaktora, przy czym ogranicza się do zarządzania i edytować własnych postów. Nie może ingerować w treści publikowane przez innych.
  • Współpracownik: inaczej współtwórca, w tej roli użytkownik przyjmuje prawa autora, ale nie może usuwać opublikowanych przez siebie wpisów. Jego rola sprowadza się do dodawania i edycji treści.
  • Subskrybent: to najniższa rola użytkownika jaką można otrzymać. To tak naprawdę rola przypisywana użytkownikom odwiedzającym witrynę. Może zarządzać swoim profilem i ma dostęp do treści, które zostały opublikowane w witrynie WordPress. O ile każda z ról pozwala czytać opublikowane wpisy, zrobią to także użytkownicy odwiedzający witrynę (niezalogowani). W przypadku gdy posiadasz, np. płatne treści wymagające subskrypcji, będziesz potrzebował także użytkowników, którzy otrzymają rolę subskrybenta.

W zależności od ilości posiadanych wtyczek WordPress liczba ról jakie możesz przypisać użytkownikom może się zmienić. Przykładem jest wtyczka YoasSEO, która dodaje nowe role pozwalające na edycję i zarządzanie, np. tytułem, frazą i meta opisem postów.

Jak zmienić lub dodać role użytkowników?

Role użytkowników definiujesz na etapie ich dodawania do panelu CMS WordPress. Podczas tworzenia nowego użytkownika możesz nadać mu rolę. W każdej chwili możesz edytować rolę wybranego użytkownika.

  1. Zaloguj się do panelu administratora WordPress.
  2. Przejdź do sekcji Użytkownicy.
  3. Dodaj nowego użytkownika.
  4. Edytuj wybranego użytkownika.