Jeśli korzystasz z konta Facebook na zaufanym urządzeniu nie ma konieczności wylogowania się. Dobrze gdy urządzenie zabezpieczone jest  dodatkowym elementem autoryzacji, np. hasłem, pinem, odciskiem palca. Jeśli cenisz prywatność, dobrze mieć  nawyk konieczności wylogowania się z konta Facebook. Szczególnie jeśli zdarza się Tobie korzystać z konta na innych urządzeniach. Wyloguj się z konta Facebook teraz.